Een bevlogen adviseur en spreker over verandermanagement en gedragsverandering

Leading change by leading yourself!

Nieuws

Op het moment zijn er geen nieuwspunten.

Meer

Nieuws

Summercourse 2018 Leading Change (29-31/8/2018)Leading Change By Leading Yourself!

De veranderpraktijk blijkt weerbarstig. Ondanks alle kennis en ervaringen die met organisatieveranderingen zijn opgedaan, zijn veel organisaties niet in staat om hun beoogde veranderingen te realiseren. De oorzaak? Veranderplannen zijn vaak te abstract en staan veraf van de werkelijkheid. Iedere verandering moet verankerd worden in het gedrag van de organisaties. Het succesrecept daarvoor bestaat helaas niet.

Als veranderaar herkent u dit ongetwijfeld. In de loop der jaren heeft u waarschijnlijk een eigen veranderrepertoire opgebouwd. Is deze succesvol of is het tijd om verdieping aan te brengen? Of heeft u juist een actueel verandervraagstuk waarover u wilt sparren? Of wilt u zich (persoonlijk) ontwikkelen als leider van de verandering?

De belangrijkste vraag tijdens dit programma is waar uw organisatie in de verandering staat, welke vervolgstap nu noodzakelijk is en wat dit vraagt van u als veranderaar

'De kern van succesvol veranderen is de kunst om met elkaar betekenis te geven aan het veranderproces'

Programma:

Het programma bestaat uit een persoonlijke voorbereiding, een driedaagse bijeenkomst, coaching en een afsluitende 'change day'. In korte tijd werkt u aan uw persoonlijke casus. Experts reiken theorie, ervaring en praktijkvoorbeelden aan, wat bijdraagt aan het aanscherpen van uw veranderredenering en om verder te komen in uw vraagstuk.

Het programma biedt u afwisselend:

  • korte interactieve kennissessies
  • besprekingen en feedback op uw eigen busniess case
  • ervaringsgerichte interventies en oefeningen
  • tussentijdse (skype-) coaching
  • werksessie met andere deelnemers

We kiezen bewust voor een maxiamle groepsgrootte van 12 personen. Zo is meer diepgang mogelijk en kunnen deelnemers inhoudelijke sparren met de begeleiders. Ook is er ruimte voor reflectie op uw persoonlijke ontwikkeling als leider van de verandering. De kennis van de experts en andere deelnemers, het uitwisselen van ervaringen en de inzichten die u krijgt, dragen direct bij aan het zetten van een vervolgstap in uw persoonlijke casus.

 

Begeleiders:

Marco de Witte en Anneliek van der Heijden

 

Wilt u zich aanmelden?

Graag nodigen wij u uit om in te schrijven via www.b-connected.nl/programmaleadingchange. Wij nemen dan contact met u op voor een korte kennismaking en bespreken of het programma aansluit op uw behoeften. Heeft u vragen, twijfels misschien: neem ook dan contact met ons op.

Marco de Witte, mob. 0650523977, mail dewitte@hgrv.nl // Anneliek van der Heijden, mob. 0623003643, mail anneliek@b-connected.nl